Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Rheolau i'w dilyn

Diffiniadau Llwybrau

Cyfrifoldeb Pwy?

Categoriau - Cytundeb Cyngor Cymuned a Cyngor Gwynedd

Llwybrau Cymuned Llandwrog-

Mae gan y Cyngor Cymuned gyfrifoldeb am rwydwaith o lwybrau cyhoeddus o lethrau Mynydd Grug i arfordir Morfa Dinlle. Amgangyfrifir fod hyd y llwybrau yn 32 milltir. Rhestrir yr holl lwybrau isod ac mae darluniau ar rhai ohonynt. Noder fod yna lwybrau nad sydd wedi eu rhestru ar y mapiau terfynol . Mae'n bwysig nodi os nad yw llwybr cyhoeddus wedi ei gofrestru ar y map efallai fod hawl tramwy yn bodoli arnynt beth bynnag . Ar yr un modd nid yw llwybr yn rhoi hawl tramwy os yw yn ymddangos ar y map ond yn hytrach yn profi ei fod yn lwybr cyhoeddus ac yn ei warchod fel llwybr yn gyfreithiol. Cliciwch ar unrhyw un o'r 80 o lwybrau i gael manylion pellach ar gyfer pob llwybr ynghyd a chyfarwyddiadau o'i lleoliad. Oes stori gennych ynglyn a'r llwybrau yma, neu hen luniau efallai? Rhowch wybod i ni, cysylltwch.Gwerthfawrogwn eich sylwadau.

Noder fod y Cyngor Cymuned yn archwilio'r llwybrau gan ei fod yn ymddangos fod rhai ohonynt wedi eu cau. Wrth gwrs bydd y Cyngor yn gofyn i Cyngor Gwynedd am esboniad o'r rhai hynny sydd ar gau ac byddwn yn disgwyl i'r Awdurdod wneud popeth posib i ail agor y llwybrau.

Llwybr / Footpath 2 - Llwybr Fferm Morfa Mawr i Parc Newydd

Llwybr / Footpath 3 - Llwybr Fferm Morfa Mawr i Dinas Dinlle

Llwybr / Footpath 4 - Llwybr y Cob

Llwybr / Footpath 5 - Llwybr Fferm Glanrafon i Lôn Cefn Emrys a Rhyd Y Meirch Cat 2

Llwybr / Footpath 6 - Llwybr Pont Cae Doctor i Pont Pant Yr Hedyn - Tyn Lôn Cat 2

Llwybr / Footpath 7 - Llwybr Lôn Ty'n Mwd - Lôn Cefn EmrysCat 2

Llwybr / Footpath 8 - Llwybr Rheithordy , Llandwrog i Pant Emrys Cat 2

Llwybr / Footpath 9 - Llwybr Pentref Llandwrog i Lôn Ty'n Mwd Cat 2

Llwybr / Footpath 10 - Llwybr Henrhyd Cat 2

Llwybr / Footpath 11 - Llwybr Glyn Iwrch, Bwlan wedi cau Cat 2

Llwybr / Footpath 12 - Llwybr Cae Llywarch (Penrallt Cottages i Ty'n Lôn) Cat 4

Llwybr / Footpath 13 - Llwybr Llwyngwalch wedi cau Cat 5

Llwybr / Footpath 14 - Llwybr Plas Mawr a LlwynpiodCat 2

Llwybr / Footpath 15 - Llwybr Lôn Llwyngwalch i Glan Carrog Cat 2

Llwybr / Footpath 17 - Llwybr Collfryn, Ty'n Lôn Cat 2

Llwybr / Footpath 18 - Llwybr Ty'n Lon wedi cau Cat 2

Llwybr / Footpath 19 - Llwybr Gilwern, Y Groeslon Cat 2

Llwybr / Footpath 20 - Llwybr o Lôn Bryn'Rodyn i Cefn Coed Cat 1

Llwybr / Footpath 21 - Llwbyr Ffatri Tryfan i Gilwern Uchaf Cat 1

Llwybr / Footpath 30 - Llwybr Stesion Tryfan i Tyddyn Isaf , Y Bryn Cat 3

Llwybr / Footpath 31 - Llwybr Braich Tri Gwr Mawr i Bryngwyn Cat 1

Llwybr / Footpath 32 - Llwybr Cae Haidd wedi cau Cat 3

Llwybr / Footpath 33 - Llwybr o Chwarel Moel Tryfan i Lôn y Buarth, Y Fron Cat 2

Llwybr / Footpath 34 - Llwybr Dafarn Dywyrch i Tryfan-Bryngwyn wedi cau Cat 3

Llwybr / Footpath 35 - Llwybr Glyn Afon, Y Bryn Cat 2

Llwybr / Footpath 36 - Llwybr Uwch Llifon, Bryn i Carmel Cat 2

Llwybr / Footpath 37 - Llwybr Ffynnon Dŵr Oer, Carmel i Bryn Cat 2

Llwybr / Footpath 38 - Llwybr Braich Tri Gwr Mawr i Ael-y-Bryn i Hafotywen, Carmel Cat 1

Llwybr / Footpath 39 - Llwybr Clwt Foty i Glynmeibion Mawr, Carmel Cat 2

Llwybr / Footpath 40 - Llwybr Nant Yr Hafod, Carmel i Groeslon Cat 2

Llwybr / Footpath 41 - Llwybr Glynmeibion Uchaf Cat 1

Llwybr / Footpath 42 - Llwybr Lôn Carmel -Y Fron i Tanybwlch Cat 2

Llwybr / Footpath 43 - Llwybr Cilgwyn Lodge a Dolifan, Carmel

Llwybr / Footpath 44 - Llwybr Tomen Tai Sibi, Carmel Cat 3

Llwybr / Footpath 45 - Llwybr Tŷ Newydd Cim i Lôn Y Fron-Rhosgadfan Cat 2

Llwybr / Footpath 46 - Llwybr Pont Y Reil i Chwarel AlexandraCat 2

Llwybr / Footpath 47 - Llwybr Pwll Y Braich, Y Fron Cat 2

Llwybr / Footpath 48 - Llwybr Capel C.M Cesarea - Pwll y Braich Cat 1

Llwybr / Footpath 49 - Llwybr Nantlle i Cesarea Cat 2

Llwybr / Footpath 50 - Llwybr Eglwys Sant Tomos-Cae Cyd / Carmel (Bod Alwyn) Cat 4

Llwybr / Footpath 51 - Llwybr Point Dafarn-Dudur i Cilgwyn Cat 3

Llwybr / Footpath 52 - Llwybr Cilgwyn i Mynydd y Cilgwyn ( Llwybr Tŷ Mawr) Cat 1

Llwybr / Footpath 53 - Llwybr Pen y Fuches i Penygroes Cat 1

Llwybr / Footpath 54 - Llwybr Fferm Cae Forgan, Carmel Cat 1

Llwybr / Footpath 55 - Llwybr Capel Cilgwyn - Chwarel Cilgwyn Cat 2

Llwybr / Footpath 56 - Llwybr Tyddyn Meinsier - Frondeg , Y Groeslon Cat 2

Llwybr / Footpath 57 - Llwybr Llain Ffynnon, Groeslon Cat 2

Llwybr / Footpath 57A - Llwybr Carmel - Chwareli Cilgwyn a PenyrOrsedd ac i NantlleCat 3

Llwybr / Footpath 58 - Llwybr Llyn Grafog - Tai'r Cowt, Y Groeslon Cat 2

Llwybr / Footpath 58A - Llwybr Cesarea - Chwarel Cilgwyn a Penyrorsedd Cat 2

Llwybr / Footpath 59 - Llwybr Cefnen - Uwchlawrhos, Groeslon Cat 4

Llwybr / Footpath 59A -Llwybr Cesarea i Chwarel Penyrorsedd Cat 3

Llwybr / Footpath 60 - Llwybr Penygroes - Uwchlawrhos, Groeslon Cat 1

Llwybr / Footpath 61 - Llwybr Sea View (Gwelfor) i Penrallt , Groeslon Cat 4

Llwybr / Footpath 62 - Llwybr Grugan Ddu, Groeslon Cat 1

Llwybr / Footpath 62A - Llwybr Victoria Terrace, Nantlle i BlaenY Garth, Cesarea

Llwybr / Footpath 63 - Llwybr Cae Cregin, Groeslon Cat 1

Llwybr / Footpath 64 - Llwybr Tyddyn Dafydd, Groeslon i Ty Isaf Rhos, GroeslonCat 3

Llwybr / Footpath 65 - Llwybr Cae Iago, Groeslon Cat 1

Llwybr / Footpath 66 - Llwybr Garreg Fawr, Groeslon Cat 1

Llwybr / Footpath 67 - Llwybr Felin Forgan , Groeslon Cat 1

Llwybr / Footpath 68 - Llwybr Llwyn Y Gwalch Cat 1

Llwybr / Footpath 69 - Llwybr Dolnenan - Caerffridd i Maes Tryfan Cat 1

Llwybr / Footpath 70 - Llwybr Trem Y Werydd - Cefn Tryfan i Tryfan Mawr Cat 2

Llwybr / Footpath 71 - Llwybr Penygroes i Pen y Fuches, Carmel

Llwybr / Footpath 73 - Llwybr Ael Y Bryn - Glyn Meibion Mawr , Carmel

Llwybr / Footpath 74 - Llwybr Trallwyn Terrace i Pen Bwlch Bach , Carmel

Llwybr / Footpath 75 - Llwybr Pwll y Braich i Capel Bwlch y Llyn , Cesarea Cat 3

Llwybr / Footpath 76 - Llwybr Cil Fodan Uchaf i Glan yr Afon Fawr, Y Bryn

Llwybr / Footpath 77 - Llwybr Lôn Meillionydd i Ffordd Pen Y Garn, Cesarea Cat 2

Llwybr / Footpath 78 - Llwybr Lôn Meillionydd i Tai Bron Y Foel Cat 2

Llwybr / Footpath 79 - Llwybr Lôn Meillionydd i Hen Safle Gapel C.M Cesarea Cat 1

Llwybr / Footpath 80 - Llwybr Llys Arfon , Carmel , Tyddyn Difyr i Cim. Cat 2

Llwybr / Footpath 81 - Llwybr Gilwern Isaf Cat 2

Llwybr / Footpath 82 - Llwybr Fron Dirion i Capel Carmel

Llwybr / Footpath 84 - Llwybr Capel Carmel i Pen Carmel

Llwybr / Footpath 85 - Llwybr Y Fron i Eifion House a Fron i Glangors Cat 2

Llwybr / Footpath 86 - Llwybr Warren Farm, Morfa DinlleCat 2

Llwybr / Footpath 87 - Llwybr Glan yr Afon i Blythe Farm , Morfa Dinas

Llwybr / Footpath 90 - Llwybr Tyddyn Meinsier i Bryn Neidr (ddim ar y 'definitive map')

Llwybr / Footpath 91 - Llwybr Hen Eglwys Groeslon i Penllwyn (ddim ar y 'definitive map')

Diwedd