Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Y Cynghorwyr

Cadeirydd : Chairman
Cyng. Robert Jones, Y Groeslon..

Is-Gadeirydd : Vice Chairman
Cyng. Bryn Williams , Carmel

Clerc Y Cyngor : Council Clerk
David Roberts, Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920 neu (07796) 024288

gwybodaeth@llandwrog.org

Aelodau Pwyllgorau y Cyngor - 2016-2017 - Commitee Members

 

Y FRON
Gwyn O Jones
Bodwyn
Lôn y Buarth
Y FRON
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7RB
(01286) 881138 / 0790 333260

Y FRON
David Mark Lewis
Dyffryn Golygfa
Y FRON
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7BP
(01286) 880432


Y GROESLON
Robert Silyn Jones
Fferm Cefn Tryfan
Y GROESLON
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7EN
(01286) 831013

Y GROESLON
Hywel John Owen
Sycharth
Cae Sarn
Y GROESLON
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7TW
(01286) 830066

Y GROESLON
Gerwyn Owen
4 Cae Sarn
Y GROESLON
Caernarfon
Gwynedd
LL54
(01286)

GROESLON
Emyr Peris Hughes
Garej Dolydd
Y GROESLON
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7EF
(01286) 830562

Y GROESLON
Robert Jones
1 Bryn y Neuadd
Y GROESLON
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7ST
(01286)

Y GROESLON
Alun Wyn Jones
Hafan
Rhes Grugan
Y GROESLON
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7TD
(01286) 830911

LLANDWROG / DINAS DINLLE
Dyfed Williams
Bwthyn Henryd
LLANDWROG
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5TN

(07772 819189) (01286 831290)

LLANDWROG / DINAS DINLLE
Robert Isaac Jones
Pen y Bryn
LLANDWROG
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7TA
(01286) 830382

LLANDWROG / DINAS DINLLE
Gethin Thomas
Bod Hyfryd
LLANDWROG
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5TA

(01286) 832499 neu 07748 944321

CARMEL
Helen Hughes
Wenallt
CARMEL
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7RP
(01286)

CARMEL
Alan Patterson
Bryn Llifon
CARMEL
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7RW
(01286) 881843

 

CARMEL
Bryn Williams
Dafarn Dywyrch
LLANDWROG UCHAF
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7RA
(01286) 831378