Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Y Cynghorwyr

Cadeirydd : Chairman
Cyng. Alun Wyn Jones, Y Groeslon

 

Is-Gadeirydd : Vice Chairman
Cyng. Clive Bayley , Llandwrog

Rheolwr Gweinyddol a Cyliid Y Cyngor : Council Administration & Finance Manager
David Roberts, Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS
Ffôn: (01286) 881920 neu/ or 07796 024288

gwybodaeth@llandwrog.org

Aelodau Pwyllgorau y Cyngor - 2019-20 - Committee Members

Datgan Buddiant Aelodau 2018-19 - Members Declaration of Interests 2018-19

 

Y FRON
Cyng. Gwyn O Jones
Bodwyn
Lôn y Buarth
Y FRON
Caernarfon
Gwynedd LL54 7RB
(01286) 881138 / 07790 333260

ebost / email - gk.emjones@btinternet.com

yn aelod / member since Mai / May 2017


Y FRON
Cyng. David Mark Lewis
Dyffryn Golygfa
Y FRON
Caernarfon
Gwynedd LL54 7BP
(01286) 880432

ebost / email - davidmarklewis1971@gmail.com

yn aelod / member since ******


Y GROESLON
Cyng. David Davies
Bodarfryn
Dolydd, Y GROESLON
Caernarfon
Gwynedd LL54 7EF

07836 325195

ebost / email - davidcdavies@btinternet.com

yn aelod / member since Mehefin/June 2017

Y GROESLON
Hywel John Owen
Sycharth
Cae Sarn
Y GROESLON
Caernarfon
Gwynedd LL54 7TW
(01286) 830066

ebost / email - hywelsycharth@hotmail.co.uk

yn aelod / member since ******


Y GROESLON
Gerwyn Owen
4 Cae Sarn
Y GROESLON
Caernarfon
Gwynedd LL54
(01286 ******)

ebost / email - gerwyn77@hotmail.com

yn aelod / member since Hydref / October 2014


GROESLON
Cllr. Edward John Willcox
Noddfa
Y FRON
Caernarfon
Gwynedd LL54


ebost / email - eddiewillcox@btinternet.com

yn aelod / member since Mai / May 2017

Y GROESLON
Robert Jones
1 Bryn y Neuadd
Y GROESLON
Caernarfon
Gwynedd LL54 7ST
(01286 ******)

ebost / email - robjj@fsmail.net

yn aelod / member since Rhagfyr / December 2013

Y GROESLON
Alun Wyn Jones
Hafan
Rhes Grugan
Y GROESLON
Caernarfon
Gwynedd LL54 7TD
(01286) 830911

ebost / email - alunjones456@btinternet.com

yn aelod / member since ***********


LLANDWROG / DINAS DINLLE
Dyfed Williams
Bwthyn Henryd
LLANDWROG
Caernarfon
Gwynedd LL54 5TN

(07772 819189) (01286 831290)

ebost / email dyfed.williams@btinternet.com

yn aelod / member since *************LLANDWROG / DINAS DINLLE

sedd gwag / vacant seat

LLANDWROG / DINAS DINLLE

Cyng. Clive Bayley
Ty Clen
1 Gernant
Bethesda Bach
Llandwrog
Caernarfon
Gwynedd LLl*****)

ebost / email - clivebayley@btinternet.com

yn aelod / member since Mehefin / June 2017

CARMEL
Cyng. Helen Hughes
Wenallt
CARMEL
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7RP
(01286 ******)

ebost / email - helenhughescarmel@gmail.com

yn aelod / member since **** 2016


     

CARMEL
Alan Patterson
Bryn Llifon
CARMEL
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7RW
(01286) 881843

ebost / email - hengop@btinternet.com

yn aelod / member since


 

CARMEL
Bryn Williams
Dafarn Dywyrch
LLANDWROG UCHAF
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7RA
(01286) 831378

ebost / email

yn aelod / member since Ebrill / April 2014