Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Cyfarfodydd

Cynhelir Cyfarfod Misol nesaf o;r Cyngor ar Nos Iau,15 Mwhefin 2017ai yn Neuadd Pentref Carmel i gychwyn am 7.30 o'r gloch yr hwyr.

The next meeting of the Council will be held Thursday, 15 June at Carmel Village Hall at 7300 pm.

Clic < ar gyfer copi o'r Rhaglen y Cyfarfod/ for copy of the Agenfa.

Pwyllgorau'r Cyngor -

Pwyllgor Mynwentydd ac Eiddo - cyfarfod nesaf i'w gadarnhau

Pwyllgor Cyllid - cyfarfod nesaf i'w gadarnhau

Ni chynhelir cyfarfod ym mis Awst oni bai fod materion brys yn codi.

Cyfarfodydd Misol o'r Cyngor -Mae croeso i chi ddod i’n cyfarfodydd fel gwrandawyr yn unig. Nid oes hawl i’r cyhoedd fod yn rhan o drafodaethau'r Cyngor a ni roddir hawl i chwi leisio barn yn ystod y cyfarfod - fodd bynnag gall amgylchiadau arbennig ganiatáu'r cadeirydd i alw am gyfraniad oddi wrth y cyhoedd ac iddynt wneud datganiad.

Os am wybodaeth pellach cysylltwch a'r Clerc >clic < yma