Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Cyfarfodydd

Cynhelir Cyfarfod Blynyddol o'r Cyngor ar Nos Lun 15 Mai yn Neuadd Pentref Carmel i gychwyn am 7.00 o'r gloch yr hwyr. Yn dilyn y Cyfarfod Blynyddol bydd y cyfarfod misol i gychwyn am 7.45 yr hwyr, eto yn Neuadd Carmel.

The Annual General Meeting will be held Monday, 15 May at Carmel Village Hall at 7.00 pm. Following the AGM the monthly meeting will be held at 7.45 pm at Carmel Village Hall.

Clic < ar gyfer copi o'r Rhaglen y Cyfarfod/ for copy of the Agenfa.

Pwyllgorau'r Cyngor -

Pwyllgor Mynwentydd ac Eiddo - cyfarfod nesaf i'w gadarnhau

Pwyllgor Cyllid - cyfarfod nesaf i'w gadarnhau

Ni chynhelir cyfarfod ym mis Awst oni bai fod materion brys yn codi.

Cyfarfodydd Misol o'r Cyngor -Mae croeso i chi ddod i’n cyfarfodydd fel gwrandawyr yn unig. Nid oes hawl i’r cyhoedd fod yn rhan o drafodaethau'r Cyngor a ni roddir hawl i chwi leisio barn yn ystod y cyfarfod - fodd bynnag gall amgylchiadau arbennig ganiatáu'r cadeirydd i alw am gyfraniad oddi wrth y cyhoedd ac iddynt wneud datganiad.

Os am wybodaeth pellach cysylltwch a'r Clerc >clic < yma