Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Cyfarfodydd

Oherwydd y Corona Firws ni fydd y Cyngor yn cynnal cyfarfodydd am y tro.
Due to the Coronavirus the Council will not be holding meetings for the time being.

Clic < ar gyfer copi o'r Rhaglen y Cyfarfod / for a copy of the Agenda.

Pwyllgorau'r Cyngor -

Pwyllgor Mynwentydd ac Eiddo - cyfarfod nesaf i'w gadarnhau

Pwyllgor Cyllid - cyfarfod nesaf i'w gadarnhau

Ni chynhelir cyfarfod ym mis Awst oni bai fod materion brys yn codi.

Cyfarfodydd Misol o'r Cyngor -Mae croeso i chi ddod i’n cyfarfodydd fel gwrandawyr yn unig. Nid oes hawl i’r cyhoedd fod yn rhan o drafodaethau'r Cyngor a ni roddir hawl i chwi leisio barn yn ystod y cyfarfod - fodd bynnag gall amgylchiadau arbennig ganiatáu'r cadeirydd i alw am gyfraniad oddi wrth y cyhoedd ac iddynt wneud datganiad.

Os am wybodaeth pellach cysylltwch a'r Clerc >clic < yma