Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Cyfarfodydd

Cynhelir Cyfarfod Misol nesaf o'r Cyngor ar Nos Lun, 18fed o Ragfyr 2017- am 7.30 o'r gloch yr hwyr yn Neuadd Pentref Y Groeslon

The next meeting of the Council will be held Monday, 18th of December 2017- at 7.30 pm - at Groeslonl Village Hall.

Clic < ar gyfer copi o'r Rhaglen y Cyfarfod / for a copy of the Agenda.

Pwyllgorau'r Cyngor -

Pwyllgor Mynwentydd ac Eiddo - cyfarfod nesaf i'w gadarnhau

Pwyllgor Cyllid - cyfarfod nesaf i'w gadarnhau

Ni chynhelir cyfarfod ym mis Awst oni bai fod materion brys yn codi.

Cyfarfodydd Misol o'r Cyngor -Mae croeso i chi ddod i’n cyfarfodydd fel gwrandawyr yn unig. Nid oes hawl i’r cyhoedd fod yn rhan o drafodaethau'r Cyngor a ni roddir hawl i chwi leisio barn yn ystod y cyfarfod - fodd bynnag gall amgylchiadau arbennig ganiatáu'r cadeirydd i alw am gyfraniad oddi wrth y cyhoedd ac iddynt wneud datganiad.

Os am wybodaeth pellach cysylltwch a'r Clerc >clic < yma