Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Rheolau

Rheolau syml i'w dilyn wrth tramwy'o llwybrau-

  • Gwisgwch esgidiau cryf neu esgidiau cerdded a dillad addas bob amser.

  • Os ydych yn cerdded ar eich ben eich hun gadewch i rywun wybod lle rydych yn mynd ac yn fras pryd y byddwch yn dychwelyd.

  • Gwyliwch y tywydd cyn cychwyn ar deithiau cerdded mynyddig.

  • Ewch â bwyd a diod gyda chi bob amser os ydych yn mynd ar daith gerdded hir.

  • Os ydych yn cerdded ar lwybrau mynyddig, sicrhewch fod gennych gwmpawd, chwiban, pecyn goroesi, pryd bwyd, thorsh a ffôn symudol.

  • Dilynwch y Côd Cefn gwlad bob amser
  • Sicrhewh fod camfeydd a giatiau yn cael ei gadael fel ac yr oeddynt.
  • Parchwch y llwybrau ac eiddo eraill
  • Cadwch gwn ar dennyn