Llwybr / Footapth 73

Llwybr Ael Y Bryn i Glyn Meibion Mawr

Llwybr / Footpath Mae'r llwybr yma yn cychwyn wrth y giat mochyn tua 100 medr i gyfeiriad y gorllewin o Hafoty Wen, sef y giat honno sydd yn arwain i Nant yr Hafod. Estyniad o Llwybr 38 ydi hon mae'n debyg o Ael-y-Bryn i Berwyn a Dorlan Goch. Mae'r giat fochyn sydd islaw a Hafoty Wen yn arwain at rhwydwaith o lwybrau , llwybr 38 i Hafoty Wen a Llwybr 40 i Hafod Boeth (sef llwybr Nant yr Hafod). Daw llwybr 73 i ben yn Glynmeibion Mawr nes cyrraedd Llwybr 39 sydd yn arwain i Berwyn a'r lôn Carmel-Groeslon.

Llwybr Troed , rhif 73 ar y map

Camfa , yn Glynmeibion Mawr sydd yn arwain at Llwybr 40 i Nant yr Hafod

Camfa..Glynmeibion Mawr sydd yn y golwg..

Camfa..llwybr 39 yn i'r dde o'r camfa i Clwt Foty, neu llwybr 39 trwy'r buarth i Berwyn

Giat yn arwain i Llwybr 38 i Ael-y-Bryn a Braich Tri-gwr Mawr , Llwybr 38 i Hafoty Wen, Llwybr 40 Nant-yr-Hafod a Hafod Boeth, neu 73 i Glynmeibion Mawr a Berwyn