Llwybr / Footpath 38

Llwybr Braich Tri-gwr Mawr i Hafoty Wen, Carmel

Lôn Drol / Bridleway Estyniad o Llwybr 30 ydi'r llwybr yma yn arwain o Braich Tri Gwr Mawr i gyfeiriad de ddwyreinol heibio Ael-y-Bryn nes cyrraedd pont llechen sydd yn croesi'r Afon Llifon. Arweinir y llwybr trwy dwy giat nes cyrraedd Hafoty Wen. Mae'r llwybr yn ymuno gyda Llwybr 73 a Llwybr 40. Llwybr 73 yn arwain at Glynmeibion Mawr ac i Berwyn a Llwybr 40 yn arwain at Hafod Boeth.

Arferid ei ddefnyddio yn helaeth flynyddoedd yn ôl hen chwarelwyr a fyddai'n trigo yn ardaloedd Llanwnda, Rhos Isaf, Rhostryfan a fyddai'n cerdded i chwreli Cilgwyn a Penyrorsedd.

Llwybr Troed, rhif 38 ar y map

Heibio buarth Braich Tri Gwr Mawr i gyfeiraid Ael-y-Bryn..giat fochyn i'r chwith

Giat yn arwain at y bont..

Y bont sydd yn croesi'r Afon Llifon....

Y llwybr i gyfeiriad Ael-y-Bryn i'r chwith a BraichTri Gwr Mawr i'r dde

Yr olygfa o Haofoty Wen..

Yn arwain at Hafoty Wen , Carmel

Giat fochyn i'r dde