Llwybr / Footpath 21

Llwybr Ffatri Tryfan i Gilwern Uchaf (ymlaen i Gymuned Llanwnda)

Cychwyn wrth giât ar yr ochr chwith o lôn Bryn'Rodyn-Rhostryfan, oddeutu 100 llath i gyfeiriad gogledd-ddwyreiniol o Ffatri Tryfan (Llys y Delyn bellach). Rhêd y llwybr i gyfeiriad ogleddol trwy perhlys gwlyb a trwy iard ffarm Gilwern Uchaf ac yna ymuno a llwybr 144 Cyngor Cymuned Llanwnda.

Llwybr 21 ar y map, rhannol wedi trosglwyddo i lwybr 144 , Cyngor Cymuned Llanwnda

Mae'r llwybr yn ynmuno gyda Llwybr 20 i Gilwern Isaf, Llwybr 19 i Pont Dolydd ,a Llwybr 81 i gyfeiriad Penrhos-gwta

Cychwyn ger Ffatri Tryfan...

Giat yn arwain i 'Gilwern Isaf' , 'Gilwern Uchaf' a 'Cefn Coed'

'Gilwern Uchaf. Yma daw'r llwybr dan gyfrifoldeb Cyngor Cymuned Llanwnda