Llwybr / Footpath 13

Llwybr Lôn Llwyngwalch

Llwybr Troed / Footpath Mae'n debygol iawn fod y llwybr yma wedi cau, yn debyg oherwydd diffyg cynnal a chadw. Man cychwyn y llwybr yw wrth camfa carreg ar yr ochr dde wrth gornel ar lôn Groeslon-Llandwrog oddeutu 10 llath hebio pont sydd yn croesi Afon Llifon ger Penrallt Cottages. Yn anffodus nid oes modd dod ar draws yr un camfa bellach.

Troella'r llwybr trwy perthlys yn rhedeg yn ymylu hefo Afon Llifon am oddeutu 100 llath ac yna i gyfeiriad ogleddol trwy gwlypdir a tir garw nes cyrraedd ffordd oddeutu 150 llath i gyfeiriad de-ddwyreinol o Cefn Eithin.

Arferid fod yna chwech gamfa ar hyd y llwybr.

Arferid ei ddefnyddio yn healaeth gan chwarelwyr yn trigo yn Llandwrog, Llanwnda, Bethesda Bach a Ty'n Lôn.

Bydd y Cyngor Cymuned yn cysylltu gyda Chyngor Gwyneddi i adnabod statws y llwybr.

Llwybr Troed , rhif 13 ar y map

Cychwyn dros camfa sydd wrth y polyn. Dyma'r polyn a arferid dynodi Llwybr Cyhoeddus.

Camfa yn hollol amlwg.

Gordyfiant yma yn arwain at...

Tir agored yn eiddo i Rhif 1 Penrallt Cottages. Afon Llifon sydd i'r dde.

 

Yn anffodus daw'r lwybr i ben yma. Nid oes olion camfa ond weiren bigog..