Llwybr/ Footpath 91

Llwybr Eglwys Groeslon i Penllwyn

Llwybr / Footpath.Llwybr nad sydd ar y 'difinitive map' ac felly mae cwestiwn yn codi paham nad yw wedi ei gofrestru. Cychwynir y llwybr gyda Llwybr 56 o hen Eglwys Groeslon wrth Tyddyn Cefnen i gyfeiriad y dĂȘ. Wedi agor dwy giat cyrheiddir ar dir garw, agored. Yma mae Llwybr 56 yn arwain at Fferm Uwchlawrhos ac mae Llwybr 90 yn croesi yma o Dyddyn Meinser i'r gorlewin i Fryn Neidr i'r Dwyrain. Mae llwybr yma fodd bynnag yn arwain i gyfeiriad y de-ddwyreiniol , trwy giat, nes cyrraedd hen waith dwr Penllwyn ac ymuno hefo Llwybr 50 i Carmel.

Cychwyn gyda Llwybr 56 i gyfeiriad y de i Fferm Uwchlawrhos

Llwybr 91 yn ymulu gyda'r wal nes cyrraedd giat...llwybr 56 i Fferm Uwchlawrhos yn mynd i'r dde yma.Llwybr 92 yn croesi yma i O Bryn Neidr i Tyddyn Meinsier.

Giat yn arwain at Penllwyn