Llwybr / Footpath 90

Llwybr Bryn Neidr i Tyddyn Meinsier, Groeslon

Llwybr / Footpath. Cychwynir o Tyddyn Meinsier i gyfeiriad y dwyrain nes cyrraedd a croesi Llwybr 59 (sydd yn arwain i Fferm Uwchlawrhos). Yn Bryn Neidr ymunir a Llwybr 50 i Carmel (Llwybr Bod Alwyn)

Nid yw'r llwybr hwn yn ymddangos ar y 'difinitive map' er ei fod yn lwybr a ddefnyddir yn helaeth gan drigolion lleol ac mae hon yn lwybr hen iawn.Bydd angen dod ar mater i sylw Swyddogion Llwybrau Cyngor Gwynedd.

Giat fochyn sydd yn arwain i Bryn Neidr gweler Llwybr 50. Mae Llwybr 90 yn arwain trwy'r cae i'r chwith o'r darlun.

O Bryn Neidr gwelir y Llwybr yn arwain at y llwyni trwy'r cae i gyfeiriad de-orllewin...

Y Llwybr yn dod yn amlwg...yn rhedeg i gyfeiriad Tyddyn Meinsier...

 

Y llwybr tuag at Carmel (i'r dwyrain)...

Eto i gyfeiriad Carmel.Yma gweler rhwydwaith o lwybrau yn cysylltu. Llwybr 59 i'r dde yn arwain tuag at Uwchlawrhos. I'r chwith yn arwain tuag at yr hen Eglwys. Hefyd ,i'r dde, Llwybr 91 yn arwain at Penllwyn a Penfuchas.

Y llwybr ger Tyddyn Meinsier. Gweler y lamas ac i'r dde daw Tai'r Cowt, Lon Llainffynon i'r golwg.

Y llwybr trwy dir Tyddyn Meinsier......

nes cyrraedd Llwybr 56 trwy'r giatac yn arwain tuag at Garth Uchaf ac Uwchlawrhos.

Tyddyn Meinsier..i'r chwith i gyfeiriad y dwyrain..

..nes croesi Llwybr 59 yma (Llwybr 59 yn rhedeg o'r dde i'r chith i Ffrem Uwchlaerhos yma)

Ymlaen i Bryn Neidr...llwybr 91 i'r sydd i'r dde

Y llwybr yn arwain yma ger Bryn Neidr ac yn ymuno a Llwybr 50 i Carmel