Llwybr / Footpath 87

Llwybr Blythe Farm, Morfa Dinas

Llwybr Troed / Footpath Llwybr yn cychwyn o Glan yr Afon oddi fewn ffin Cyngor Cymuned Llanwnda (llwybr 2). Rhêd y llwybr i gyfeiriad gogleddol nes cyrraedd Blythe Farm , yn ymuno a Llwybr 86 yma.

Llwybr Troed , rhif 87 ar y map