Llwybr / Footpath 86

Llwybr Warren Farm, Morfa Dinas

Llwybr Troed / Footpath Llwybr yn cychwyn o oddifewn ffin Cymuned Llanwnda (llwybr 1) yn cyrraedd y llwybr hwn tua 200 llath o Blythe Farm ac yn ymuno a Llwybr 87 . Rhêd y llwybr i gyfeiriad ogleddol heibio Safle Carafanau Morfa Lodge , heibio Shed Morfa nes cyrraedd Warren Farm.

Llwybr Troed , rhif 86 ar y map