LLwybr / Footpath 84

Llwybr Capel Carmel i Pen Carmel

Llwybr / Footpath Llwybr yn cychwyn o Giât Wen, Carmel (ger y ciosg) yn rhedeg i fynu y mynydd heibio talcen y Capel ,heibio Pen Carmel nes cyrraedd hen gae pel-droed Pen Carmel. Llwybr yn troi i gyfeiriad gogledd nes cyrraedd lôn Carmel-Caearea ger Llwybr 43 Cilgwyn Lodge.

Nid oes posib cerdded y llwybr bellach gan fod ffynnon PenCarmel wedi cau ac mae'r ffoes hefyd wedi cau. Mae'r ffrŵd wedi newid cyfeiriad ac mae rhannau o'r llwybr yn wlyb. Llwybr hynod o boblogaidd flynyddol yn ôl. Bydd eich Cyngor Cymuned yn ymdrechu i gael yr Asiantaethau perthnasol i agor y ffoes. Mae'r llwybr yma yn Pen Carmel hefyd yn arwain i Pen Bwlch Bach gan ymuno a Llwybr 74

Llwybr Troed , rhif 84 ar y map