Llwybr / Footpath 82

Llwybr Fron Dirion i Capel Carmel

Llwybr Troed / Footpath Llwybr yn cychwyn islaw a Pen Cilan , ar y lôn Carmel-Cilgwyn i gyfeiriad gogleddol ac heibio cefn tai Trallwyn Terrace ymlaen i gyfeiriad y pentref heibio Twll Coch a Cae'r Moel nes cyrraedd Giat Wên, Carmel wrth y ciosg ger yr hen gae chwarae ar y mynydd.

Mae'r llwybr yn ymuno hefo Llwybr 52 yn ymuno yn lôn Carmel-Cilgwyn

Llwybr 74 yn croesi ger Trallwyn Terrace ymlaen i Pen Bwlch Bach

Llwybr Troed, rhif 82 ar y map

Llwybr 52 i'r chwith.Llwybr 82 yn cychwyn i'r dde

I gyfeiriad Pen Cilan

I gyfeiriad Carmel, lle mae Caer Moel?

Trallwyn Terrace o Twll Coch

Twll Coch..

Mr Owi Hughes a Mr Gwilym Morris y ddao o Carmel yn cerdded y llwybr

Pen y daith , yn Carmel.Sut fod y ffens ar giat wedi malu ers 20 mlynedd?