Llwybr / Footpath 81

Llwybr Gilwern Isaf (parhad o Llwybr 19)

Lwybr Troed / Footpath Llwybr yn cychwyn o Rhos Isaf (llwybr 156 Cymuned Llanwnda) ac yn rhedeg i gyfeiriad y dê nes ymuno a Llwybr 19 sydd i'r dê-ddwyreiniol o Gilwern Isaf.

Llwybr Troed , rhif 81 ar y map

Mae'r llwybr yma yn ymuno a Llwybr 20 yn Gilwern Isaf ac hefyd Llwybr 21.

Cychwyn i'r chwith o 'Gilwern Isaf'

Yn arwain i gyfeiriad Rhos-Isaf