Llwybr / Footpath 80

Llwybr Llys Arfon a Tyddyn Difyr i Lôn Cim

Llwybr Troed / Footpath Estyniad o Lwybr 42, ydi'r llwybr hon. Cychwyn o lôn Brynhyfryd heibio Bod Elwy a Llys Arfon a troi i'r chwith i gyfeiriad y gorllewin, trwy cae Tyddyn Difyr ac yn eich blaen nes cyrraedd Cim, a lôn Tanybwlch. Mae mainc wedi ei osod wrth ymyl y llwybr ar dir Tyddyn Difyr er côf am Mr Ted Swales a ffu farw yn feawychus o sydyn yn 2006.

Llwybr Troed , rhif 80 ar y map

Bod Elwy a Llys Arfon. Wrth Graianfryn gweler giat..

Tomen Sibi sydd yn y cefndir, Tai Brynhyfryd a TanyBryn i'r dde. Arwyddion ar gyfer llwybr 42.

Y giat yn arwain at dir Tyddyn Difyr..

Y llwybr yn arwain at Cim..

Giat fochyn ger Cim..

Pen y daith wrth lôn Tanybwlch