Llwybr / Footpath 8

Llwybr Rheithordy - Pant Emrys

Llwybr Troed - Footpath Llwybr yn cychwyn o'r ffordd fawr Llandwrog-Caernarfon oddeutu 200 llath o mynedfa Fferm Cefn Emrys Llwybr 7 , yn rhedeg i gyfeiriad dwyreiniol ac heibio y Rheithordy a'r Alms Houses ac yn arwain at Pant Emrys. Gwair ydi'r arwynbeb ac mae camfa naill pen gyda llidiart tro, haearn, yn y canol. Wrth gerdded ar hyd y lôn i Dol Meredydd i gyfeiriad y gogledd gellir ymuno a Llwybr 6 sydd yn arwain i Ty'n Lôn.

Defnyddir yn helaeth ac mae'r llwybr yma yn ymuno llwybr 7 i Dinas Dinlle.

Llwybr Rhif 8 ar y map

Arwydd ar y lôn rhwng mynedfa Cefn Emrys a Pont a Pont Cae Doctor Bach

Yn gwynebu'r lôn

ac eto...

Giat mochyn...

Nes cyrraedd pen y daith...lôn Dol Meredydd