Llwybr / Footpath 79

Llwybr Lon Meillionydd i Canol Cesarea (ger safle Capel Cesarea)

Llwybr Troed / Footpath Llwybr byr yn cychwyn o Lôn Meillionydd ger Tan Y Fron yn rhedeg i gyfeiriad gogledd-dwyrain tuag at prif ffordd Cesarea, ger hen safle Capel CM Cesarea. Mae'r llwybr yn rhedeg heibio cefn yr ysgol a byngalos y pensiynwyr.

Llwybr Troed , rhif 79 ar y map

Lôn Meillionydd , Y Fron

Llwybr 79, iard yr ysgol sydd i'r dde.

Safle Capel Cesarea CM. 'Tai Eryri' sydd i'r dde.

Ty'r Capel wedi dymchwel y Capel.