Llwybr / Footpath 77

description

Llwybr Troed / Footpath . Llwybr yn cychwyn yn pen draw Ffordd Meillionydd, Cesarea gyda Llwybr 49 ond yn rhedeg i gyfeiriad gogledd-dwyreiniol nes cyrraedd Lôn Pen Y Garn ger hen chwareli y Fron

Llwybr Troed, rhif 77 ar y map