Llwybr / Footpath 76

Llwybr Cilfodan Uchaf i Glan Yr Afon Fawr , Y Bryn

Llwybr Troed / Footpath Llwybr bychan ei hyd , yn cychwyn o Cilfodan Uchaf i gyfeiriad de-ddwyrain ac yn ymuno a Llwybr 33 sydd yn cyrraedd Glan Yr Afon Fawr i'r de neu Bryn Bugeiliaid i'r gogledd.

Llwybr Troed , rhif 76 ar y map