Llwybr / Footpath 75

Llwybr o Pwll y Braich i Capel Bwlch Y Llyn , Cesarea

Llwybr Troed / Footpath Cychwyn o Llwybr 47 i'r gorllewin o Dyffryn Twrog nes cyrraedd Capel Bwlch y Llyn , Casarea.

Llwybr droed, rhif 75 ar y map

Cychwyn o'r trac sydd yn arwain i Pwll y Braich...

Yn arwain at giat...

Yn arwain at Tyddyn Sais...

Pen y daith, ger Bryn Awel ,hen dy Nedw yn Y Fron. Gweler giat fochyn i'r chwith o'r giat fawr.

Arwydd ger Tyddyn Sais.

Tyddyn Sais...