Llwybr / Footpath 74

Llwybr Trallwyn Terrace i Pen Bwlch Bach , Carmel

Llwybr Troed / Footpath Llwybr yn cychwyn o'r lôn Carmel-Cilgwyn islaw Pen Cilan , heibio cefnau tai Trallwyn Terrace, Cilgwyn (yn croesi Llwybr 84 yma) yna ymlaen i gyfeiriad gogledd - dwyreiniol ar y mynydd , yn ymylu a Twll Coch ac ymlaen nes cyrraedd Pen Bwlch Bach , Carmel wrth Tomen Sibi ar y lôn Carmel-Cesarea.

Cwynion wedi cyrraedd i'r Awdurododau am y cerbydau 'Quad' sydd yn difetha y llwybrau ac yn amharau ar lonyddwch tramwywyr.

Llwybr dros tir comin ac yn boblogaidd iawn gan y trigolion.

Llwybr Troed, rhif 74 ar y map