Llwybr / Footpath 71

Llwybr Penygroes i Pen y Fuchas, Carmel

Llwybr Troed / Footpath Rhwydwaith o lwybrau o Gymuned Llanllyfni, llwybr 25 yn cychwyn ger Ffordd Llwyndu, Penygroes ac yn ymuno a llwybr 24 ger Tyddyn Bach, yn ymuno a llwybr 27 sydd yn cyrraedd prif-ffordd Carmel-Penygroes gyferbyn Tanffordd yn Clogwyn Melyn ger giat Cae Uchaf. Neu llwybr 26 sydd yn cychwyn wrth Allt Felen ca sydd yn ymylu a iard fferm Cae Uchaf i gyfeiriad ogleddol nes croesi ffin Cymuned Llandwrog at Llwybr 71 ymlaen i Trosglwyn cyn ymuno a Llwybr 51 yn Pen Y Fuchas.

Llwybr hynod o boblogaidd i gerddwyr.

Arferid ei ddefnyddio'n helaeth flynyddoedd yn ôl.

Llwybr Troed , rhif ar y 71