Llwybr / Footpath 70

Llwybr Trem Y Werydd - Cefn Tryfan i Tryfan Mawr

Cilffordd - Byway Llwybr yn cychwyn wrth Trem Y Werydd (sydd ar y ffordd rhwng Maes Tryfan ac Hafod Boeth).Dilyn lôn drol i fynu i gyfeiriad Fferm Cefn Tryfan ac ymlaen heibio Cynlas, nes cyrraedd lôn gyhoeddus Rhostryfan-Carmel uwchben Tryfan Hall.

Noder fod y lôn yn wlyb ac yn fwdlyd mewn mannau rhwng Cynlas a Cefn Tryfan

Cilffordd, rhif 70 ar y map

Cychwyn wrth Trem y Werydd sydd i'r dde...

Ymlaen at Cefn Tryfan..

Fferm Cefn Tryfan..

Maes Tryfan yn dod i'r golwg...

Camfa wrth Cynlas..

I gyfeiriad Cefn Tryfan..