Llwybr / Footpath 69

Llwybr Dolnenan - Caerffridd i Ffatri Tryfan

Llwybr Toed - Footpath. Llwybr yn arwain o'r lôn gyhoeddus ger Bryn Pistyll, Y Groeslon i gyfeiriad goleddol tuag at Bryn Goleu, ymlaen i gyfeiriad gogledd-ddwyreiniol ar draws caeau ac yn arwain at dtyddyn o'r enw Caerffridd. Croesi Afon Llifon dros pont troed, nes cyrraedd lôn gyhoeddus ger Ffatri Tryfan neu Llys Y Delyn fel y'i gelwir heddiw (wrth y ciosg yn Maes Tryfan).

Llwybr hynod o boblogaidd , yn cael ei dramwyo yn rheolaidd gan y trigolion.

Llwybr troed , rhif 69 ar y map

'Bryn Pistyll'

Giat fochyn ar y chwith...

Yn arwain at 'Bryn Goleu'....

Cyrheiddir at dir agored....

Adwy...

Giat fochyn ger Tyddyn Caerffridd....

Pont yn croesi Afon Llifon...

Nes cyrraedd Ffatri Tryfan.