Llwybr / Footpath 68

Llwybr Llwyn Y Gwalch , Groeslon

Llwybr March - Bridleway Llwybr yn cychwyn o'r ffordd fawr Caernarfon-Groeslon wrth fynedfa Fferm Llwyngwalch. Dilyn lôn drol at iard y fferm ac mae'r lôn drol yn ymestyn am 200 llath heibio'r fferm, i gyfeiriad ddwyreiniol, yn arwain i lwybr troed, dros tir garw, nes cyrraedd lôn Garreg Fawr, Groeslon ger Minafon.

Llwybr hynod o boblogaidd lynyddoedd yn ôl yn arbennig i'r plwyfolion yn mynd i Gapel Brynrhos.

Llwybr March , rhif 68 ar y map