Llwybr / Footpath 67

Llwybr Felin Forgan , Groeslon

Llwybr March - Bridleway Llwybr march , hefyd yn ffordd gyrru gwartheg. Parhad ydi'r llwybr hwn i'r ffordd gyhoeddus o Garreg Fawr. Mae'r llwybr yn arwain i iard Felin Forgan sydd ar y prif ffordd Maes Tryfan-Bryn'Rodyn.

Defnyddwyd yn helaeth flynyddoedd yn ol gan ffermwyr yn symud anifaeliaid.

Lon Drol, rhif 67 ar y map