Lwybr / Footpath 66

Llwybr Garreg Fawr i Dolnenan, Y Groeslon

Llwybr Troed / Footpath Llwybr yn cychwyn o Garreg Fawr, Y Groeslon ac yn rhedeg i gyfeiriad y gogledd i Garreg Wen. Ymlaen i gyfeiriad gogledd-ddwyreiniol ar draws cae (eiddo John Swiss, ac hen gartref Peter Wmff) am 88.5 medr yn arwain at gwrych. Rhêd y llwybr yn ei flaen am 61 medr yn arwain i'r ffordd wrth 'Whitegate'

Bu i'r llwybr ei newid yn 1994 / Path diversion order 1994

Llwybr troed, rhif 66 ar y map