Llwybr / Footpath 65

Llwybr Cae Iago, Groeslon

Lon Drol - Cart Road Llwybr yn cychwyn o'r ffordd Carmel-Groeslon gyferbyn a Gladsstone Terrace , Groeslon i gyfeiriad gogledd ddwyreiniol . Llwybr mewn dau adran. Y cyntaf - yn lon drol i fynu am Cae Iago yna yn dychwelyd i lwybr troed yn ymylu a cae chwarae'r ysgol ac allan i'r lôn ger Y Garreg Fawr.

Llwybr hynod o boblogaidd gyda tigolion Y Groeslon.

Llwybr Drol , rhif 65 ar y map