Llwybr / Footpath 64

Llwybr Tyddyn Dafydd

Lon Drol - Cart Road Llwybr yn cychwyn tua 100 llath i'r gogledd o pentref Y Groeslon ar hyd lôn drol trwy fferm Tyddyn Dafydd ac wedyn yn troi gyfeiriad y dwyrain ar draws caeau ac ymlaen i'r ffordd ger fferm Y Garreg tros ffordd i Ty Isaf Rhos, Groeslon

Lon Drol , rhif 64 ar y map