Llwybr / Footpath 58A

Llwybr Cesarea i Chwareli Cilgwyn a Penyrorsedd i Nantlle

LLwybr Toroed - Footpath. Llwybr yn cychwyn gyferbyn a'r ciosg ffon wrth dalcen Bryn Teg yn Cesarea. Rhed i gyfeiriad y de ac yn ymylu a Llyn Cop. Daw'r llwybr i ben wedi ymuno a Llwybr 57A sydd yn dilyn ymlaen i Chwareli Penyrorsedd ac ymlaen i Nantlle.

Llwybr a arferid ei ddefnyddio yn helaeth gan Chwarelwyr ardal Cesarea a Carmel.Y chwarelwyr fyddai'n cynnal y llwybr.

Llwybr Troed , rhif 58A ar y map