Llwybr / Footpath 54

Llwybr Fferm Cae Forgan , Carmel

Llwybr Troed - Footpath . Cychwynir o ffordd Carmel-Penygroes wrth Ceision Uchaf, gyferbyn a Clydfan, Carmel ac sydd yn arwain i Fferm Cae Forgan. Mae'r llwybr yn ymuno gyda Llwybr 51 Penllwyn.

Ni ystyrir y llwybr hwn yn lwybr cyhoeddus ond llwybr i perchnogion y fferm yn unig.

Llwybr troed , rhif 54 ar y map

Cychwyn gyferbyn a Clydfan , Carmel...Cae Forgan sydd i'r chwith. Giat mochyn yn y gornel ger y goeden

Y giat fochyn...Penceision sydd i'r ddĂȘ o'r llun...

Mr Guto Roberts, neu Guto Cae Forgan yn iard Fferm Cae Forgan.

Fferm Cae Forgan.