Llwybr / Footpath 52

Llwybr Cilgwyn - Tŷ Mawr

Llwybr Troed - Footpath Llwybr sydd yn gwasanaethu tua 10 bythynod yn Cilgwyn. Cychwyn o'r prif ffordd Y Cilgwyn gyferbyn a'r troiad mynedfa i'r Arllwysfa wrth Tal-y-Nant. Ymlaen heibio Tai Fron Dirion (Fron Dirion Cottages) ac ymlaen heibio Tŷ Mawr nes cyrraedd lon Carmel-Cilgwyn yn y mynydd.

Mae'r llwybr yn ymuno a Llwybr 82 wrth lôn Carmel-Cilgwyn

Bu i'r llwybr ei newid yn 2003 - Path Diversion Order 2003

Llwybr Troed - Footpath - rhif 52 ar y map

Cychwyn o Tal-y-Nant

Yn arwain at Ty Mawr..

Rhaid croesi'r cae sydd yn arwain at lôn Carmel-Cilgwyn

Tyddyn****

Giat fochyn ar y lôn Carmel-Cilgwyn

Llwybr 51 i'r chwith. Llwybr 82 i'r dde