Llwybr 49

Llwybr Nantlle - Cesaerea

Llwybr Marchog - Bridleway yn cychwyn o Nantlle (Llwybr 121 Plwyf Llanllyfni). Cychwyn o Pont Baladeulyn tua 20 llath gyferbyn a'r Capel i gyfeiriad y dwyrain ac heibio Pen Y Garth ac ymlaen am chwareli Penyrorsedd. Ymlaen i gyfeiriad gogledd-orllewinol ac i fynu am hen Chwarel Y Fron. Daw'r pen y daith wrth y ffordd sydd yn 'dead end' is law Meillionydd.

Llwybr March - Bridleway, rhif 49 ar y map