Llwybr / Footpath 48

Llwybr Capel Cesarea i Pen y Braich

Llwybr troed yn cychwyn o ganol pentref Y Fron wrth hen gapel C.M Cesarea (sydd bellach wedi ei ddymchwel) ac yn rhedeg i gyfeiriad y gogledd ac yn mynd heibio taras o dai ac yn ymuno a Llywbr 47.

Arferid ei ddefnyddio yn helaeth gan y trigolion fel 'short cut' i'r Capel a'r ysgol.

Llwybr troed, rhif 48 ar y map