Llwybr / Footpath 46

Llwybr Pont Y Reil i Chwarel Alexandra

Llwybr troed yn cychwyn wrth Pont Y Reil ar lôn Y Fron-Rhosgadfan, trwy tir comin garw i fyny ac heibio Tan-Y-Foel Fawr a Tan-Y-Foel Bach tuag at Chwareli Alexandra a Moel Tryfan.

Arferid ei ddefnyddio yn helaeth gan chwarelwyr a fyddai'n gweithio yn Chwareli Alexandra a Moel Tryfan. Defnyddir heddiw gan fugeiliaid sydd yn cadw defaid ar y mynydd. Mae'r llwybr hefyd yn gwasanaethu 3 tyddyn.

Llwybr troed, rhif 46 ar y map