Llwybr / Footpath 41

Llwybr Glynmeibion Mawr

Llwybr troed yn cychwyn gyferbyn a Wenallt, Carmel, yn ymylu a Gardd y Coleg, heibio cefn yr Hen Bost ac i cae chwarae yr ysgol, ymlaen tuag at giât tua 130 medr i'r dê o Glynmeibion Uchaf Rhêd i gyfeiriad orllewinol, heibio wal garreg ac ymlaen i gyfeiriad ogleddol at giat 50 medr o Glynmeibion Uchaf. Rhêd y llwybr wrth ymylu a wal garreg nes cyrraedd giat ar y lôn uwchlaw Garej Robin Alun

Llwybr werdd a defnyddiwyd yn helaeth flynyddodd yn ôl.

Newidwyd cyfeiriad y llwybr yn 1994 / Path diversion order 1994

Llwybr troed, rhif 41 ar y map