Llwybr / Footpath 34

Llwybr Dafarn Dywarch i Lôn Tryfan-Bryngwyn

Cychwyn o hen gamfa , sydd bellach yn adfail, o giat tua 50 llath i'r gogledd o Bryn Gwynfa. Yn anffodus mae'n ymddangos fod y llwybr yma wedi cau er ei fod wedi ei gofrestru ar y 'difinitive map'.O'r gamfa rhaid anelu i gyferiad gogledd-ddwyreiniol nes cyrraedd adfeilion Cae Haidd Mawr. Wrth yr adfeilion rhaifd newid cyfeiriad i'r dwyrain nes cyrraedd olion hen gamfa .Rhaid dringo ffens nes cyrraedd Gors Dafarn.

Mae'n ymddangos mai'r unig bwrpas, neu'r prif bwrpas, o'r llwybr hwn oedd i alluogi perchnogion Cae Haidd Mawr yn unig i deithio oddiwrth y fferm.Mae'r llwybr yn croesi Llwybr 32 yn adfeilion Cae Haidd Mawr

Llwybr Troed , rhif 34 ar y map.

Man cychwyn. Olion hen gamfa i'r chwith o'r giat.

Yn ôl y map rhed y llwybr i gyfeiriad 'Cae Haidd Mawr' sydd wrth Gors Dafarn, Bryn

Y gamfa i'r dde i'r giat wrth y postyn lechen. 'Bryn Gwynfa' sydd i'w weld a 'Bryngwyn Cottage' i'r dde

Olion yr hen gamfa

Yr olyfa at Bryn Gwynfa..Nid oes llwybr amlwg yma....

Adfeilion Cae Haidd Mawr...

Adfeilion Cae Haidd Mawr..rhed y llwybr i 'r chwith o'r adfelion am Gors Dafarn

Cyrhaeiddir at olion hen gamfa efallai. Yn ôl y map dyma rgediad y llwybr i Dafarn..

Yn ymylu hefo Llynnoedd Dafarn ...

'Dafarn Dywyrch' sydd yn y canol...

Nes cyrraedd Gors Dafarn...