Llwybr / Footpath 31

Llwybr Braich Tri Gwr Mawr i Bryngwyn

Llwybr Troed / Footpath Cychwyn o Braich Tri Gwr Mawr i gyfeiriad y gogledd heibio Bryngwyn Cottage nes cyrraedd y lôn Bryn-Tryfan tua 50 llath wrth Bryn Gwynfa.

Mae Llwybr 30 aLlwybr 38 yn ymuno yn Braich Tri gwr Mawr

Llwybr rhif 31 ar y map

'Ffridd' ar Llwybr 30 sydd yn arwain i Braich Tri Gwr Mawr. Gweler Giat fochyn i'r gogledd o'r gors...

Yn arwain ar Bryngwyn Cottage...

Twnel lle arferai rheilffordd Bryngwyn ei chroesi.Mae'r llwybr i'r dde..

Rhediad yr hen rheilffordd..

Rhêd y Llwybr i gyfeiriad Bryngwyn Cottage tros camfa...

Nes cyrraedd Bryngwyn Cottage..

Bryngwyn Cottage

Nes cyrraedd lôn Bryn-Tryfan