Llwybr / Footpath 18

Llwybr Ty'n Lôn- Collfryn - (Llwybr Tŷ Gwyn)

Llwybr arall yn y gymuned sydd wedi cau. Gofynnir i Gyngor Gwynedd gadarnhau statws y llwybr. Mae wedi ei gofrestru'n lwybr cyhoedduas ar y 'map terfynnol'.

Cychwyn tua 40 medr i gyfeiriad deheuol o Gapel Ty'n Lôn ac yn rhedeg i gyfeiriad orllewinol ger talcen Aneddle i Ty'n Lôn Bach. Mae'r llwybr yn rhedeg i gyfeiriad de-orllewinol am oddeutu 14 medr yna gogledd-orllewinol am 15 medr ac yn olaf i'r gogledd-ddwyreiniol am 14 medr cyn ymuno a llwybr 17 ar yr ochr orllewin i Collfryn.

Bi i'r llwybr yma ei newid yn 1993 - Path Diversion Order 1993

Arferid ei ddefnyddio yn helaeth yn y blynyddoedd a fu.

Llwybr 18 ar y map

Cychwyn ger Capel Tyn Lôn...

Giat yn arwain i gardd 'Aneddle'. Nid oes modd dod o hyd i'r llwybr wedi cyrradd gardd 'Aneddle'