Llwybr / Footpath 17

Llwybr Collfryn

Cychwyn ger lôn Ty'n Lôn-Penyboncen wrth giat haearn ac ymlaen trwy lon drol i Fferm Collfryn. Trollir yy llwybr lawr llechweth i pont troed dros Afon Carrog. Y pont yma yw ffin Cynghorau Cymuned Llandwrog a Llanwnda. Mae'r llwybr oddifewn Cymund Llandwrog yn dôd allan ger lôn Llandwrog-Glanrhyd tros y ffordd i giât Fferm Rhydynog Felen Fawr.

Defnyddir yn helaeth gan y triglion lleol yn arbennig ffermwyr sydd yn defnyddio taith bws r y ffordd fawr Caernarfon-Pwllheli.

Lôn Drol, rhif 17 ar y map