Llwybr / Footpath 11

Llwybr Glyn Iwrch

Yn anffodus , nid yw'r llwybr hwn ar agor. Bydd angen gofyn i Gyngor Gwynedd am union staws y llwybr gan ei fod ar y 'map terfynnol' ac wedi ei gofrestu'n lwybr cyhoeddus.

Cychwyn wrth gamfa ar y ffordd fawr Caernarfon-Pwllheli trwy coetir ac allan ar y ffordd gyhoeddus ger Fferm Bwlan.

Ni wneir fawr o ddefnydd o'r llwybr bellach, ond defnyddiwyd yn helaeth yn y blynyddoedd a fu.

Llwybr 11 ar y map

Dangosir o'r map mai gyferbyn a mynedfa Fferm Bwlan y cychwynir y llwybr..

Gweler fod mynedfa yma yn y clawdd ond mae wedi ei guddio gan ordyfiant

Yn anffodus mae ffens yn rhwysto rhediad y llwybr..

Capel Bwlan yn y cefndir...

Yn arwain at Coed Glyn Iwrch...

Nes cyrraedd ffens arall...mae'r llwybryn arwain at gamfa ar y lôn fawr Pwllheli-Caernarfon