Llwybr / Footpath 10

Llwybr Henrhyd

Llwybr yn cychwyn yn pentref Llandwrog i gyfeiriad deheuol ar draws caeau i Henrhyd ac yn dod allan ffordd gyhoeddus Caernarfon-Pwllheli-Dinas Dinlle. Arwyneb gwair sydd arno.

Defnyddir y llwybr yn helaeth gan ffermydd a gan trigloion lleol i'r pentref Landwrog.

Mae dau gamfa ac un pont troed dros ffrwd bychan ar hyd y ffordd.

Mae'r llwybr hwn wedi bod ar ddefnydd ers blynyddoedd maith.

Llwybr rhif 10 ar y map