Llwybr / Footpath 2

Llandwrog - Fferm Morfa Mawr i Parc Newydd

Lón Drol - Cart Road. Ffordd gyhoeddus yn cychwyn o gyffordd gyferbyn a Fferm Morfa Mawr i Parc Newydd yn ymuno a Llwybr 3 wrth Parc Newydd. Mae'r rhan hwn yn cyfuno hefo ffordd a adeiladwyd gan y Weinyddiaeth Awyr yn ystod y Rhyfel i Pencadlys yr RAF yn Chatham. Arferid ei ddefnyddio gan y trigolion lleol ynghyd a ffermwyr a phorthmyn.

Lôn Drol , Rhif 2 ar y map