Llwybr / Footpath 62

Llwybr Grugan Ddu

Culffordd / Byway Lôn Drol yn cychwyn o Church Room Groeslon, i gyfeiriad y dê ac yn dilyn lon drol am 300 llath yna i gyfeiriad y gorllewin trwy caeau i fferm Grugan Ddu ac ymlaen i'r hen ffordd Groeslon-Penygroes ger Grugan Ddu.

Llwybr poblogaidd iawn gyda triglion Y Groeslon.

Lon Drol, rhif 62 ar y map