Llwybr / Footpath 3

Fferm Morfa Mawr i Dinas Dinlle

Lon Drol - Cart Road. Llwybr yn cychwyn o Llwybr 2 yn Fferm Morfa Mawr - lôn drol wedyn ymlaen heibio Ty'n-Lôn-Ganol i'r ffordd gyhoeuddus i draeth Dinas Dinlle.

Mae'r cyhoedd wedi defnyddio'r ffordd rydd hwn i'r lôn drol ers blynyddoeddd maith.

Lôn Drol , Rhif 3 ar y map