Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Categoriau Llwybrau Cyhoeddus

Trwy gytundeb gyda Cyngor Gwynedd mae llwybrau y gymuned wedi eu categoreiddio i'r bandiau canlynol -

Categori 1 - Llwybrau sydd yn hwyuso symudiadau pobl. Bydd i'r rhain ddefbydd sylweddol neu byddent yn ffyrfio cysylltiadau a threfi, pentrefi neu rhwng cyfleusterau trafnidiaeth gyhoeddus, meysydd parcio ac atyniadau.

Categori 2 - Llwybrau poblogaidd a ddefnyddir yn bennaf er pleser gan gynnwys llwybrau o amgylch cymunedau, llwybrau cerdded cylchol neu fynediad i draethau.

Categori 3 - Llwybrau, er na chant eu defnyddio mor aml, sydd yn ffurfio cysylliadau arwyddocaol rhwng y llwybrau yng nghategoriau 1 a 2 neu rhwng cymunedau.

Categori 4 - Llwybrau, a dim ond defnydd achlysurol , ond sydd yn parhau i ffurfio rhan o'r rhwydwaith lawn, effeithiol. Gall y rhain gynnwys cysylltiadau posib rheng cymunedau ble nad oes llawer i annog cerdded.

Categori 5 - Llwybrau heb unrhyw fudd na photensial amlwg, a mhle mae yna lwybrau mewn categori uwch un arwain i'r un man.

--->Clic yma<--- i restr llwybrau y gymuned