Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Cyfrifoldebau / Responsibilites

Defnyddir y llwybrau cyhoeddus gan ymwelwyr o bell a gan trigolion lleol. Mae ein llwybrau wedi eu creu ers blynyddoedd maith ac mae trigolion y gymuned wedi tramwyo arnynt ar hyd y blynyddoedd. Bellach mae'r mwyafrif o'r llwybrau'r gymuned wedi eu cofrestru ar y map terfynnol (definitive map). Mae copiau o'r mapiau terfynnol i'w gweld yn Swyddfeydd y Cyngor ac mae'n bosib prynu copiau. I'r dyfodol, byddwn yn dangos mapiau terfynnol Cymuned Llandwrog ar y wefan hon. Mae'n hanfodol bwysig fod ein llwybrau yn cael eu hamddiffyn. Os y gwelwch fod llwybr wedi ei gau, fod gordyfiant, fod camfeydd neu adwyon wedi eu rhwystro rhowch wybod i'r Cyngor Cymuned. Clic yma > i gysylltu a'r Cyngor Cymuned

Mae gan Cyngor Cymuned Llandwrog yr hawl i ymgymeryd a dyletswyddau yr Awdurdod Priffyrdd (sef Cyngor Gwynedd) a'r lwybrau cyhoeddus sydd oddi fewn ffiniau'r gymuned. Prif ddyletswydd y Cyngor Cymuned yw i ymgymryd a gwaith cynnal a chadw er mwyn cadw y llwybrau mewn cyflwr da ac ar agor i'r cyhoedd sef torri glaswellt, torri mieri a gordyfiant a gwaith draenio syml.

Cynnal a Chadw Llwybrau Cyhoeddus -

Arwyddion - Cyngor Gwynedd - dyletswydd statudol ar yr Awdudurdod Priffyrdd. Ymgymerir ar gwaith yma gan gontractwyr ar ran yr Adran Priffyrdd.

Arwyneb - Yn gyffredinol Cyngor Gwynedd (sef yr Awdurdod Priffyrdd) yn gymesur ar defnydd cyhoeddus. Ni fyddai'r Awdurdod Priffyrdd er engraifft yn derbyn cyfrifoldeb llawn am arwyneb llwybr troed ar hyd ffordd breifat.

Arwyddo ar hyd y Llwybrau - Cyngor Gwynedd (Awdurdod Priffyrdd) - trwy gytundeb perchennog y tir.

Giatiau a chamfeydd - Y Parchennog Tir - ond mae'n rhaid i Gyngor Gwynedd (Awdurdod Priffyrdd) dalu o leiaf 25% at gost cynnal a chadw'r cyfleusterau a ddarperir yn unig ar gyfer defnydd y cyhoedd. Yng Ngwynedd y lleiafswm cyfraniad yw bod y deunyddiau gofynnol yn cael eu darparu i'r perchennog y tir eu codi.

Pontydd -Cyngor Gwynedd (Awdurdod Priffyrdd) - yn gymesur a'r defnydd cyhoeddus (fel arwynebau) Bydd dyletswyddau sydd yn gysylltiedig a hyn fel arfer yn cael eu cario allan gan gontractwyr ar ran yr Awdurdod Priffyrdd.

Cloddiau - Y perchennog tir.

Ffensiau - Y perchennog tir, oni bai eu bod wedi codi gan yr awdurdod priffyrdd oherwydd rhesymau dioglewch.

Waliau - Y perchennog tir, oni bai eu bod wedi eu hadeiladu i gefnogi'r llwybr ac yn yr achos y Awdurdod Priffyrdd fod yn gyfrifol

Draeniau - Yn dibynnu ar yr amgylchiadau - Y perchennog tir neu'r Awdurdod Priffyrdd

Cnydau (ac eithrio glaswellt) - Y perchennog tir - i sicrhau nad oes unrhyw rhwystr ar y llwybr