Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Hawl Claddu

Ni chaniateir unrhyw waith heb i'r Clerc dderbyn Ffurflen Rhyddarbediad wedi ei arwyddo gan deilydd yr Hawl Claddu Cyfyngedig.

Perchen y bedd sydd yn gyfrifol am diogelwch unrhyw gofeb feini a osodir ar fedd. Dylai carreg newydd fod yn ddiogel am gyfnod o ugain mlynedd os y gosodir yn gywir. Os daw'r carreg yn rhydd , neu os yn gwyro, cysylltwch a saer maen, neu Clerc y Cyngor

Dywed yr NAMM ( National Association of Monumental Masons) mai cyfrifoldeb seiri maen yw diogelwch carreg fedd newydd am y chwe mlynedd cyntaf wedi ei osod. Wedi'r cyfnod hwn cyfrifoldeb deilydd yr Hawl Claddu Cyfyngedig ydyw diogelwch y garreg. Os nad oes deilydd , neu os y darganfyddir nad oes posib olrhain teulu, yna cyfrifoldeb perchen y tir ydyw o dan ddeddfwriaeth "The Duty of Care". Y perchen , wrth gwrs, yw Cyngor Cymuned Llandwrog.Disgwylir i'r gwaith fod o safon Côd Ymddygiad y National Association of Memorial Masons ac i "British Standard 8415".

Ffurflen Gosod Cofeb - ddim ar gael ar hyn o bryd

Polisi Gosod Cofeb -ddim ar gael ar hyn o bryd